مشتریان، سرمایه های اصلی شار هستند. حراست از این گنجینه و برقراری تعامل مستمر جهت درک عمیق تر نیازهای مشتریان ما را بر آن داشت تا اقدام به راه اندازی باشگاه اختصاصی مشتریان شار نماییم. از این رو در جستجوی آنیم تا با به بکارگیری برترین کانالهای ارتباطی و خدماتی حوزه مشتری، بستری مناسب جهت ارتباطی سریع، آسان و دوجانبه ایجاد نموده و با ارائه خدماتی خاص قدردان وفاداری و حمایت همیشگی مشتریانمان باشیم.
این مهم در آینده ای نه چندان دور به وقوع خواهد پیوست.
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات از زمان راه اندازی باشگاه، خدمات VIP قابل ارائه در آن و نیزبهره مندی از مزایای ویژه افتتاحیه باشگاه ، اطلاعات خود را وارد نمایید.