دیرزمانی است که سازمان های تجاری در اندیشه استفاده از تمامی امکانات موجود در جهت ارزش دهی به مشتریان و تقویت بنیان اقتصادی خود می باشند. با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، عوارض و هزینه های ناهنجاریهای سازمانی ناشی از فضای حاکم بر اقتصاد جوامع مختلف و رشد فکری و دانش عملی ایشان، باعث گردید تا درخصوص ایجاد روشهای دیگر در جهت استفاده سازمان های تجاری از عوامل و روشهای موثر اقتصادی و تجاری بررسی هایی بعمل آید. روشی که علاوه بر کاهش هزینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فاصله بین مرزهای موجود را کوتاه تر نموده و آرامش و اعتدال نسبی بر اقتصاد این سازمانهای تجاری بوجود آورد.

در روزگار حاضر که رقابت جدی بین المللی در جهت کسب سهم بیشتری از بازار بوده تازه ترین شیوه خلق مزیت نسبی، ” افزایش کارآیی تجاری” است. مزیت نسبی امکان استفاده از امکانات موجود جهت خلق خدمات یا محصولاتی با ویژگیهای رقابتی را به سازمان ها نشان می دهد. مهمترین ویژگی های موجود جهت رقابت در بازارهای هدف، کیفیت بالاتر و بهای تمام شده پائین تر بوده و این دو ویژگی امکان رقابت با خدمات یا محصولات مشابه در سطح بازار را برای ارائه دهندگان آن میسر می سازد. از طرفی مهمترین عامل مؤثر پس از ارائه خدمات یا محصولات باکیفیت و قیمت مطلوب، روش های عرضه یا فروش آن در بازار می باشد، روش های نوینی که امکانات متفاوتی را جهت شناخت خدمات و دسترسی مشتریان به آن ایجاد نماید.

سرمایه گذاری ابزار و روشی برای خلق درآمد است. اما اگر وجوه نقد چندانی نداریم لازم نیست از اسم سرمایه گذاری وحشت کنیم چون سرمایه گذاری فقط برای افرادی دارای وجوه نقد بالا نیست. هر کسی می تواند باتوجه به میزان نقدینگی وارد سرمایه‌گذاری شود و آهسته آهسته حجم آن را بالا ببرد. در واقع سرمایه گذاری امری محال نیست بلکه با استفاده از روش های اصولی آن و استفاده صحیح از عوامل زمان، مکان، تلاش، دانش و مهارت ها می توان با هر حجمی از سرمایه گذاری موفق بود.

ما می کوشیم تا در گروه سرمایه گذاری شار موقعیت های واقعی سرمایه گذاری را خلق نموده و آن را با مشتریان خود سهیم شویم.