ماموریت ما، انجام پژوهش، توسعه، آموزش و ارائه خدمات در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمان، املاک و صنایع غذایی است. این ماموریت با اجرای پژوهش، توسعه، آموزش و ارئه خدمات در زمینه صنایع فوق تحقق می‌یابد. حیطه فعالیت ما تأمین نیازهای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و مشتریان ما افراد و یا شرکت‌هایی هستند که به هر شکل ممکن با مباحث سرمایه‌گذاری مرتبط می‌شوند. قصد نهایی ماموریت ما، خلق ارزش برای همه ذینفعان و توسعه پایدار برای طرفین می باشد