منطقه ها
نوع ملک

تهران-میرداماد

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲دقیقه پیش

| ۹۵ متر مربع

تهران-شهرک غرب

۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱ ساعت قبل

| ۱۱۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۶,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۰دقیقه پیش

| ۱۵۳ متر مربع

تهران-ونک

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲دقیقه پیش

| ۹۰ متر مربع

تهران-الهیه-فرشته

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷دقیقه پیش

| ۲۰۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱روز پیش

| ۱۳۹ متر مربع

نمایش همه موارد

تازه های رهن و اجاره

تهران-جردن

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۷,۵۰۰,۰۰۰ اجاره

۱ ساعت قبل

| ۸۵ متر مربع

تهران-زعفرانیه

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۱روز پیش

| ۱۳۰ متر مربع

تهران-سعادت آباد

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۹,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

۱روز پیش

| ۱۰۰ متر مربع

تهران-جردن

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۲ روز پیش

| ۱۱۵ متر مربع

تهران-جردن

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۲ روز پیش

| ۱۲۰ متر مربع

تهران-فرمانیه

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن

۰ اجاره

۲ روز پیش

| ۱۲۰ متر مربع